0914.787.820

HYUNDAI HD800- KÉO CHỞ XE

$4,235.00 $4,200.00

Hyundai HD800 cứu hộ sàn trượt – Hyundai HD800 kéo chở xe

Hyundai HD800 cứu hộ sàn trượt với hệ thống sàn trượt điều khiển bằng thuỷ lực để phục vụ quá trình cứu hộ xe 1 các dễ dàng nhất.

Nhắn tin