0914.787.820

HYUNDAI HD700- NÂNG ĐẦU CMCT 6.350kg

Xe nâng đầu hyundai HD700 là sản phẩm xe chuyên dùng chở máy công trình loại nhỏ, do đóng từ xe 3,5 tấn hyundai HD72 nâng tải lên, dòng xe nâng đầu này chỉ phù hợp với các dòng xe có tải trọng nhỏ dưới 5 tấn như máy gặt lúa, máy cày bừa, máy xúc đào, máy xúc lật mini, loại gẩn 1 đến 2 khối.