0914.787.820

HYUNDAI HD700 DONGVANG- SÀN TRƯỢT SÁT ĐẤT Có Càng Gắp (Tải trọng 3.800kg)

$4,800.00 $4,500.00

HYUNDAI HD700 ĐỒNG VÀNG, Sàn trượt sát đất (Có càng gắp), xe cứu hộ giao thông, xe chở xe tại nạn, xe tải kéo chở xe,…

 

Nhắn tin