0914.787.820

HINO XZU730 – SÀN TRƯỢT SÁT ĐẤT (Tải trọng 3,5 tấn)

HINO XZU730 cứu hộ sàn trượt sát đất, chuyên chở siêu xe gầm thấp. Sự lựa chọn hàng đầu cho việc vận tải siêu xe tại Việt Nam,với tải trọng cho phép chở lên tới 3,5 tấn. Thùng dài 5,5m