0914.78.78.20

HINO XZU730 CỨU HỘ 3 CHỨC NĂNG

Xe cứu hộ giao thông HINO XZU730

– Cẩu gập HYVA

– Sàn trượt

– Càng kéo