0914.787.820

HINO XZU720- XE KÉO XE

Hino xzu720 chở xe ô tô – Xe tải Hino xzu720 xe cứu hộ 3,5 tấn là dòng xe Hino thiết kế sàn chở xeô tô, chở xe du lịch, tổng trọng tải xe 7,5 tấn hệ thống trượt sàn,..