0914.78.78.20

HD800- KÉO CHỞ XE

HD800 được chế tạo và thiết kế hệ thống sàn trượt và hệ thống chuyên dùng thay thế thùng chở hàng để thuận tiện cho quá trình làm việc.