0914.787.820

Chuyên sản xuất xe tải chuyên dùng: Xe cứu hộ giao thông, xe kéo chở xe, xe nâng đầu, chở máy công trình, Xe tải cứu hộ 3 chức năng, gắn cẩu,…