0914.78.78.20

THACO OLLIN 500B 4,7 TẤN – NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH