0914.78.78.20

HYUNDAI NEW MIGHTY 110S(7 tấn) TMB GẮN BỬNG NÂNG HẠ

HYUNDAI THÀNH CÔNG vận chuyển hàng hóa một cách linh hoạt và hiệu quả. Chất lượng và độ tin cậy.